piques de pierre

Ronda Gris pica de pedra 138

235,95€

Lavabo de pedra: Ronda Gris

Mesura: 40x40x15

Els productes naturals, pedres i prefabricats de formigó, podrà variar en la seva tonalitat, textura, gruix i forma, no sent motiu de reclamació qualsevol d’aquestes variacions.

Categoria:

També us recomanem…