piques de pedra

Ifach pica de pedra 138

266,20€

Lavabo de pedra: Ifach

Mesura: 40x50x15

Els productes naturals, pedres i prefabricats de formigó, podrà variar en la seva tonalitat, textura, gruix i forma, no sent motiu de reclamació qualsevol d’aquestes variacions.

Categoria:

També us recomanem…