rajola hidraulica barcelona

Orígens de la rajola hidràulica


T’has preguntat mai quin origen té la rajola hidràulica?

La rajola hidràulica deu el seu nom al fet que no està feta amb fang, sinó amb ciment comprimit amb prenses hidràuliques. Si parlem de tendències en decoració d’interiors, la rajola hidràulica té força pes actualment en revestiments i terres. No obstant, es tracta d’una tendència decorativa amb mes recorregut històric del que creiem a simple vista, passant per diferents indrets i motius decoratius.

En els últims dos-cents anys, hi ha hagut força canvis en els mètodes de producció de rajoles, o el que podriem dir-ne també una evolució tècnica. Principalment, la cocció, la decoració i la conformació de les rajoles són trets a destacar si parlem d’innovació en fabricació. I en aquest sentit s’ha passat d’una producció artesanal i tradicional a una més influenciada per la indústria i la producció sostenible.

Orígens de la rajola hidràulica

Els primers usos de la rajola es poden remuntar a la mítica ciutat de Babilonia, cap al segle V a.C. Un bon exemple de l’ús de rajoles és la llegendària Torre de Babel. La part nord d’Àfrica també va rebre la rajola, provinent de la ciutat síria de Rakka.

L’antiga ciutat de Babilònia, que va presenciar els primers usos de la rajola

Si ens situem en el nostre país, ens hem de remuntar a la Baixa Edat Mitjana. A construccions de tant renom com l’Alhambra de Granada o l’Alcázar de Sevilla es podia apreciar l’ús de la rajola amb diferents motius decoratius, que van acabar esdevenint tendència. La rajola de tipus geomètric té certa similitud amb el noucentisme, també han anat guanyant molt de terreny els motius naturals, relacionats amb el món vegetal i animal.

rajola-hidraulica-cuina
Rajola hidràulica Barcelona

El modernisme i la rajola hidràulica

I és a finals del segle XIX, època de profunda transformació política i econòmica a Europa, que les noves classes burgeses emergents donaran vida al moviment modernista i amb ell, a la rajola hidràulica. Els artistes catalans de l’època, després de viure la revolució industrial i patir una etapa fosca, sentien que s’havien de renovar arts tals com la literatura, la pintura… D’aquest desig de renovació en va sortir el moviment que actualment coneixem com a modernisme.

L’ús de la rajola hidràulica es va popularitzar degut al seu baix cost de producció i a la seva qualitat, a la vegada que als bons resultats estètics. A la ciutat de Barcelona podem destacar construccions com la Casa Batlló d’Antoni Gaudí o el Palau de la Música Catalana, on apreciem aquesta estètica modernista amb aires d’innovació i renovació. És necessari esmentar l’obra de Rafael Masó a la ciutat de Girona, on compta amb una fundació que porta el seu nom. L’obra d’aquest artista guarda una forta relació amb l’estil decoratiu noucentista.

La rajola hidràulica: nova tendència en decoració d’interiors

Es tracta d’un tipus de rajola sol.licitat, ja que és de fàcil combinació amb qualsevol rajola, aconseguint uns resultats estètics ben trobats. Si afegim un terra fabricat amb fusta a la cuina decorada amb rajola hidràulica, podem aconseguir un contrast molt notable. Inclús la podem fer servir per decorar el nostre dormitori, tenint en compte que la resta de l’estança com la roba de llit o el mobiliari han de ser neutrals.

rajola hidraulica barcelona
La rajola hidràulica és ideal per decorar el bany

Cal destacar que la rajola hidràulica combina perfectament amb qualsevol tipus de moble, sigui de l’estètica que sigui. Els motius florals són molt utilitzats a l’hora de decorar banys. La rajola hidràulica també pot jugar un bon paper si la fem servir per decorar el rebedor de casa.

Si requeriu informació extra relacionada amb la rajola de tipus hidràulic, no dubteu en contactar-nos a través del nostre xat online!

Trovarás més a:,