Solucions tècniques


A continuació, posem a la seva disposició diversos manuals, elaborats per professionals, per garantir la màxima qualitat del producte. Geotiles ha aconseguit créixer i posicionar-se al sector de la ceràmica, fent de el disseny, la qualitat i innovació el seu senyal d’identitat.

Al manual de manteniment s’expliquen diferents tècniques de col·locació, posant l’accent en l’adherència, ja que aquesta és fonamental en la qualitat de la rajola de cara a el futur, però també errors a evitar. És molt important respectar les juntes de moviment per a una correcta instal·lació del producte. Entre aquestes juntes trobem diferents tipus: estructurals, perimetrals, de partició i de col·locació. Posteriorment es mostren els diferents materials d’agafada i la seva aplicació en les diferents capes.

Hi ha un apartat dedicat a l’ús i manteniment de l’gres porcelànic. Aquest, a l’tenir una baixa porositat, resulta pràcticament impossible que es pugui tacar. Tot i així, hi ha alguns productes amb els quals cal tenir especial cura, ja que si entren en contacte amb la superfície de la rajola i es deixen durant un temps poden deixar taca. Finalment, trobem els consells de col·locació per a productes rectangulars i els errors que cal evitar.