El porcel·lànic és un gres de pasta compacta i dura, esmaltada o colorejada, no porosa. La paraula “gres” vol dir que la massa ceràmica de la rajola és extremadament vitrificada, del que deriva la seva excepcional resistència.

Mesures de la peça