Recomanacions per a la col·locació de grans formats


La tècnica de col·locació és crucial pel posterior resultat del producte. Hi ha diferents aspectes importants, com l’adherència del producte i la força d’unió entre les peces.
A l’hora de col·locar peces de grans formats, com el paviment de 90×180 cm i els paviments treballats de màxim 1/3, el primer pas és que la superfície de col·locació sigui estable i estigui perfectament anivellada. La manipulació dels paviments es fa amb un sistema de ventoses i es transporta entre dues persones. En el moment previ a la col·locació, es fa un doble encolat amb llana dentada. La col·locació del 1/3 ha de ser travada a un terç. Per evitar desnivells, s’utilitza un sistema d’auto-nivellants. Finalment per les juntes de 2mm, s’aplica el material corresponent d’unió amb una llana de goma no dentada.

Per la col·locació de revestiments, primer cal preparar la superfície, la qual ha de ser estable i anivellada. De la mateixa manera que amb els paviments, els revestiments també dues un doble encolat amb la llana dentada. També s’apliquen sistemes auto-nivellants i s’aplica material d’unió amb una llana de goma no dentada. Per col·locar el revestiment sobre la placa de pladur, el procediment és el mateix. En el cas del perfil de fusta, s’ha de col·locar la peça travada a la placa.