La pedra com a concepte rústic de la nostra cultura.

La pedra és un dels materials més utilitzats en la nostra cultura. A El Rei de la Rajola podràs trobar-ne  2 variacions segons la seva col·locació. La pedra regular tallada i laminada la qual té una mesura i un gruix determinat. Aquesta pedra s’utilitza en diferents aplicacions. També podràs trobar la pedra irregular tal com surt de les nostres pedreres. Aquestes pedres poden servir per acoblar en obra tant en façanes com en sòls.